Pasūti online - nav pieejama

Cena 1 t
220.00 EUR
220.00 EUR
Summa: 0
---
Pasūtīt
Piegādes summa:

LATGALES GRANULAS

Uzņēmums SIA“Latgales granulas” ir dibināts 2014.gadā ar mērķi pārstrādāt SIA Aļņi AS ražošanas atlikumus, ražojot augstas kvalitātes ENplus A1 standartam atbilstošas koksnes granulas. Projekta realizācijai tika piesaistītas investīcijas no SIA Aļņi AS līdzekļiem, investīciju fonda Flycap līdzekļiem un kredīta Nordea bankā. Projekta realizāciju ir atbalstījusi LIIA. Ražotnes izveidē ieguldītas investīcijas vairāk, kā 1,7 miljonu eiro apmēra.

Ražotne ir izvietota bijušajā Varakļānu linu fabrikā, kas atrodas šosejas A12 malā.

Izvēlētās ražošanas iekārtas nodrošina iespēju izmantot ražošanā gan zāģu skaidas, gan ēveļskaidas, gan šķeldu, kā arī būtu iespējams miksēt dažādus izejmateriālus. Ražošanai nepieciešamās iekārtas piegādāja un uzstādīja piegādātāji no Vācijas, Dānijas, Lietuvas un Latvijas.

Uzņēmuma vadībai ir daudzu gadu pieredze kokapstrādes nozarē. Stabilu izejvielu apjomu SIA “Latgales granulas” nodrošina mātes uzņēmums SIA Aļņi AS no sava kokmateriālu pārstrādes procesa.

2015. gada nogalē tika pabeigta ražotnes būvniecība un iekārtu uzstādīšana un testēšana. Plānotais ražošanas apjoms ir līdz 2000 tonnām mēnesī.

Mūsu mērķi:

  • ražot augstas kvalitātes ENplus standartam atbilstošas koksnes granulas, kas pilnībā atbilst klientu vēlmēm un vajadzībām;

  • būt atvērtiem un fleksibliem lai spētu  apmierināt specifiskās klientu vēlmes;

  • veicināt reģiona attīstību un lauksaimniecības un mežsaimniecības resursu vērtību palielināšanu;

  • ražot klientiem nepieciešamo produkciju dabai draudzīgā veidā, saglabājot resursus nākamajām paaudzēm;

  • ar pilnībā atjaunojamiem resursiem, nodrošināt mūsdienās atbilstošu siltumapgādi Latvijas un Eiropas iedzīvotājiem;

RAŽOTNE

Ražotne

SIA Latgales Granulas ražotnes savu darbību uzsāka 2016. gada janvārī. Veiksmīgi uzsākts granulu eksports ar sadarbības partneriem Dānijā, Norvēģijā un Itālijā.
Ražotnē uzstādītās iekārtas spēj saražot līdz 2000t koksnes granulu mēnesī.

NOLIKTAVA

SIA Latgales Granulas ražotnē atrodas 1300 m2 liela, granulu uzglabāšanas apstākļiem piemērota noliktava ar ietilpību līdz 1000 - 1500t.

Copyright Latgales Granulas 2018